هامون - دیالوگ های ماندگار

دیالوگ های ماندگار

خاطره بازی با دنیای جادویی سینما در دیالوگ های ماندگار

 
لطفا اینستاگرام

دیالوگ های ماندگار

را فالو بفرمایید
هامون
نویسنده : مدیر - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

(رویای هامون اولین مونولوگ): 
خواب می بینم که در کنار دریا هستم و با عده ای آشنا و غریبه به سویی می روم.
(و در ادامه...) 
انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد خود را جدا می سازد. 
در اوج خواستن نمی خواهد...در اوج تمنا نمی خواهد. 
دوست می دارد اما در عین حال می خواهد که متنفر باشد.
امیدوار است اما امیدواراست امیدوار نباشد. 
همواره بیاد می آورد اما می خواهد که فراموش کند.
(تمام نوشته ها به باد می رود...)

هامون-داریوش مهرجویی   

Facenama


 
 
 posttitle/BlogPreviousItems وبلاگ blogsidebartitle