هر چی - دیالوگ های ماندگار

دیالوگ های ماندگار

خاطره بازی با دنیای جادویی سینما در دیالوگ های ماندگار

 
لطفا اینستاگرام

دیالوگ های ماندگار

را فالو بفرمایید
هر چی
نویسنده : مدیر - ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 

والـتـر بــروک(آل پــا چـیـنــو):هـر چــی کــه مـیـبـیـنـی و هـرچــی کــه مـیـشـنـوی اون چـیــزی نـیـســت کــه بــه نـظــر مـیـرســه!

تازه کار 

Facenama


 
 
 posttitle/BlogPreviousItems وبلاگ blogsidebartitle