خوب و بد - دیالوگ های ماندگار

دیالوگ های ماندگار

خاطره بازی با دنیای جادویی سینما در دیالوگ های ماندگار

 
لطفا اینستاگرام

دیالوگ های ماندگار

را فالو بفرمایید
خوب و بد
نویسنده : مدیر - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۸
 

آرتـــور(جــیــســون اسـتــاتهــــام) : تـصــمــیــمــات خــوب از تــجــربــه هــای خــوب مــیــاد، و تــجــربــه هــای خــوب از تــصــمــیــمــات بــد !


مــکــانیــــک-سیمون وست

Facenama


 
 
 posttitle/BlogPreviousItems وبلاگ blogsidebartitle