لنی - دیالوگ های ماندگار

دیالوگ های ماندگار

خاطره بازی با دنیای جادویی سینما در دیالوگ های ماندگار

 
لطفا اینستاگرام

دیالوگ های ماندگار

را فالو بفرمایید
لنی
نویسنده : مدیر - ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۸
 

دیالوگ لنی

لــنـی بــروس (داســتـیــن هـافـمـن) :مـن یـه یـهـودی ام.
آره پـدرای مـن مـسـیـح رو بـه صـلـیـب کـشـیـدن.
و باید بـگـم خـوب شـد کـه مـسـیـح تـو روزگـار مـا کـشـتـه نـشـد و گـرنـه الـان تـو گـردن هـر جـوون مـسـیـحـی یـه صـنـدلـی آویـزون بـود !(اشاره به صندلی الکتریکی اعدام)

لنی(Lenny)-باب فاس

Facenama


 
 
 posttitle/BlogPreviousItems وبلاگ blogsidebartitle