پاورچین

دیالوگ پاورچین

داونه(داوود): میخواد قوائد دستوری برره رو به سپهر یاد بده:
وگوم
وگویی
وگنود
وگویم
وگویند
وویگولنزج!!
سپهر: این آخریه دیگه چی بود؟
داونه: بعضی از مواقع کلماتی در زبان برره آخرشون ing میگیره!

پاورچین-مهران مدیری

/ 0 نظر / 80 بازدید