مرد واقعی

دون ویـتـو کـورلـئـونـه(مارلون براندو): بـرای خـونـوادت وقـت مـیـذاری ؟
جـانـی فـونـتـان: آره
دون ویـتـو کـورلـئـونــه:خـوبـه. چـون مـردی کـه وقـت صـرف خـونـوادش نـکـنـه هـیـچ وقـت نـمـیـتـونـه یـه مــرد واقـعـی بـاشـه

پدر خوانده-فرانسیس فورد کاپولا

/ 0 نظر / 13 بازدید