یه ضامن دار انقدی!

سـیـد رســول (بـهـروز وثــوقــی ): اگــه رضـایـت دادی کـه دادی اگــه نــدادی بــاز هــمـدیـگـرو مـیبـیـنـم بـالـاخـره یـه جـوری مـیـشـه دیـگـه...اونـوقـت مـن مـیـمـونـم و تـو یـه ضـامن دار انـقــدی!

گــوزن هــا 1353-مــســعــود کــیــمــیــایـی

/ 0 نظر / 76 بازدید