شهر خدا(city of god)

دیالوگ شهر خدا

ساندرو: «عقلتو از دست دادی؟ تو فقط یه بچه ای!»
پسربچه: «یه بچه..؟ من سیگار میکشم، مست میکنم و عربده میکشم. آدم هم کشتم، دزدی هم کردم.
من یه مردم.. یه مرد!»

شهر خدا-فرناندو میرلیس

/ 0 نظر / 260 بازدید