تهمت

تدی دانیلز: از زمانی که تهمت دیوانگی بهت زدن مهم نیست که چیکار میکنی
چون هر کاری انجام بدی دیوانگی محسوب میشه

جزیره شاتر-مارتین اسکورسیزی

/ 0 نظر / 6 بازدید