خواست

هری در حال التماس به فی : می خواستم سریع ازت رد شم و برم سراغ نفر بعدی ، ولی نشد ، شاگردم بودی بعد همخونه شدیم و قبل از اینکه بفهمم کنترل تلوزیون هم تو دستای تو بود !

هری ساختار شکن-وودی آلن

/ 0 نظر / 9 بازدید