کنعان

دانلود کنعان

مــرتــضــی(مــحمـد فــروتــن): قـرار مـا ایـن بـود ،تـو قـول دادی

مــیــنــا(تــرانــه عــلــیــدوســتی) قـرار چـیـه ،وضـع عـوض شـده

مــرتـضــی: قـرار اون چـیـزیـیـه کـه اگـه وضـعـم عـوض شـد پـاش وایـسـی !


کـــنــعــان-مانی حقیقی

/ 0 نظر / 110 بازدید