امکانات!ابراهیم (حبیب رضایی) : خدا اموات شما رو هم رحمت کنه ، آقام خدابیامرز همیشه می‌گفت زن که جذبه داشته باشه آدمو به همه جا می‌رسونه ... منم سر و سامون می‌گیرم ... واسه خودم کسی‌ می‌شم ... درسمو ادامه می‌دم ... دانشگاه می‌رم ... دکتر می‌شم !
رضا فتحعلی (پرویز پرستویی) : خوب بـــله! حالا نمیشه یه رشته ساده‌تر انتخاب کنی ؟!
ابراهیم : مسخره میکنی ؟!
رضا : آخه مرد حسابی سه سال پنج ابتدایی درجا زدی نتونستی بری راهنمایی حالا می‌خوای دکتر بشی ؟!
ابراهیم : خوب ... اون موقع وضعیت فرق می‌کرد ... امکانات نبود !
رضا : آهان! پس کم بود امکانات که می‌گن زهره خانومه !

شوخی - همایون اسعدیان

/ 0 نظر / 6 بازدید