درهای رحمت خدا

رضــا مــارمــولــک(پـرویـز پــرســتـویی):اولن فکر نکنید که خدا شما رو فراموش کرده,شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد,اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما باز است ...و این قدر به فکر راه های دررو نباشید ... !!خدا که فقط متعلق به آدم های خوب نیست.خدا، خدای آدم های خلافکار هم هست وفـقـط خــودِ خـداســت کـه بـیـن بـنـدگـانـش فـرقـی نـمـیـگـذارد,فی الواقع او: اند ِ لطافت,اند ِ‌ بخشش انـد ِ بـیـخـیـال شـدن ,انـد ِ چـشـم پـوشــی و انــد رفـاقـت اسـت ...رفــــیق خــــوب و بـــــامــرام هـــمـــه چـــیـــزش را پـــای رفـــاقــت میـــگــذارد!
اگر ادمها مرام داشته باشند هیچوقت خلاف نمیکنند بایستی ما فکری به حال اهلی شدن ادمها بکنیم, اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه...

مــارمــولـــک 1382-کــمــال تــبــریــزی

/ 0 نظر / 5 بازدید