قد

بنجامین(برد پیت): مامان چرا قدم بلند نمیشه؟!

مادر: فقط بخاطر چیزی که داری خدا رو شکر کن، قد تو از چیزی که باید می بود، بلندتره

سرگذشت غریب بنجامین باتن-دیوید فینچر

/ 0 نظر / 8 بازدید