خراش!

وقتی یه خراش کوچیک تـو سقف دهنت ایجاد می شه
اگه بهش زبـون نـزنی و بی خیالش بشی ، خود به خود خوب می شه .
اون زن ؛
برای من مثل اون خراش بود که نمی تونستم بی خیالش بشم ...!!

باشگاه مشت زنی-دیوید فینچر

/ 0 نظر / 12 بازدید