خواب یا بیداری

اگه از من بپرسید خواب بیشتر دوست داری یا بیداری ؛ حتمن میگم خواب .
خواب چیزه عجیبیه !
واقعن خوبـه ... اصن یه جوریـه !
انگار هم هستی هم نیستی .
این بی فکری و بی وزنی تو خواب که چیزی از دور برت نمی فهمی رو با هیچی تو دنیا عوض نمی کنم .
ولی کاریش نمیشه کرد ... باید بیدار شیم .
مشکله منم همیشه ، درست از همین جا شروع میشه .
وقتی چشام رو باز می کنم ، وقتی متوجه می شم هنوز زنـده ام ؛ دوباره تنهـام .
مجبورم ادامه بدم و چیزی ام راضیم نمی کنه
حتا کار هر روزه ای که انتظارم رو می کشه و یه وقتی عاشقش بودم ....

خوابم می آد-رضا عطاران

/ 0 نظر / 6 بازدید