آرایش!

- مریل استریپ خطاب به دخترش : چرا آرایش نمیکنی ؟
+ نیازی به آرایش دارم ؟
- مریل استریپ : هر زنی نیاز به آرایش داره.تنها زنی که به حدی خوشگل بود که میتونست آرایش نکنه الیزابت تیلور بود.که اونم یه خروار آرایش میکرد...!

آگوست: اوسیج کانتی-جان ولز

/ 0 نظر / 8 بازدید