الان

کوهگن(برایان کرانستون):به خودت نگاه کن...هنوز داری میجنگی...ولی حتی نمیدونی کی هستی!!!
کارل هاوزر(کالین فارل):شاید ندونم کی بودم...ولی الان میدونم کی هستم...

یادآوری کامل-لن وایزمن 

/ 0 نظر / 7 بازدید