گذشته

فـارســـت گــامـــپ(تــام هــنــکــس):مــامــانــم هــمـیـشـه مــی گــفـت بــایــد قـبـل ایـنـکــه حــرکــت کــنــی گــذشــتـه رو پـــشـت سـر بــذاری...


فارست گامپ-رابرت زمکیس
 

/ 0 نظر / 7 بازدید