دختر عمو!

+فامییل(درحال حرف زدن با موبایل): الو دوره جان،عزیزم،اینجا شلوغه من بعداٌ بهت زنگ میزنم خودم...
چی چی رو دارم میپـیچونم!؟ میگم اینجا شلوغه نمیشه حرف زد!
*دیوی: غریبه ی نزدیک...ماچ! ماچ! ماچ!
+فامیل: باشه الآن میام ماچت میکنم دیگه!...
نه بابا این دیوه! دخترعموم کجا بود نصف شبی!؟
اصلاٌ الآن خودش بهت میگه..
*دیوی(میره نزدیک تلفن): من دیو نیستم،من دختر عمو ام! 
+فامیل: بابا این همه چی رو برعکس میگه...تو به صداش توجه کن،
این صدای دخترعموی منه!؟
این بیشتر شبیه صدای بابامه! 
راستی بچه مون هم اینجاس...بچه بیا به مامانت بگو اشتباه میکنه
# بچه: پستونک میخری؟
+فامیل: خجالت بکش! آدم که از باباش باج نمیگیره!
# بچه(میره نزدیک تلفن): مادررررر خونه خراب شدی!

/ 0 نظر / 104 بازدید