چقدر قدرت داشتن لذت بخشه

مهری (هانیه توسلی) : چقدر قدرت داشتن لذت بخشه، اینکه بتونی دست افتاده ای رو بگیری و بلند کنی اینکه به تاریکی چشم این و اون کمک کنی.
اینکه بتونی جای خدا باشی و سرنوشت رقم بزنی اون بهش میگفت وسوسه!

ندار ها-محمدرضا عرب

/ 0 نظر / 8 بازدید