سیل

کلـر دوور (Hugh Jackman): می‌دونی مهمترین چیزی که پدربزرگت به من یاد داد چی بود؟
گفت آماده باشم.
طوفان، سیل، هر چیزی که پیش اومد...
اون موقع دیگه غذایی واسه خواروبارفروشی نمیارن.
پمپ‌بنزین‌ها خشک می‌شن.
مردم با هم دشمن می‌شن و یکدفعه...
تنها چیزی که بین تو و مرگ قرار می‌گیره خودتی

زندانیان-دنیس ویلنیو

/ 0 نظر / 6 بازدید