جُرم

سلحشور(رضا کیانیان) خطاب به قاسم زارع: خوب دیگه بدتر! جُرم خودی ها که بیشتر از غریبه هاست. واسه این مملکت که هزارتا دشمن داخلی و خارجی داره، از صبح تا شب داریم جون می‌کَنیم؛ می‌کَنیم یا نمی‌کنیم؟ بعد آقا، خودی؛ شب عیدی می‌یاد اسلحه رو می‌ذاره رو شقیقه ما! این یعنی عدالت؟ چند تا جوون خونشونو برا آرامش این مملکت از دست داده باشن خوبه؟ چند تا؟ دِ بگو، خوب بگو دیگه.

[خطاب به حاج کاظم] یه ذره فکر کنی از کارت خجالت می‌کشی!

 

آژانس شیشه ای-ابراهیم حاتمی کیا

/ 0 نظر / 5 بازدید