پژمان

پژمان :
وحید ؟ دقت کردی ایران واسه خارجیا میشه خارج ؟

وحید :

پژمان :
آره دیگه ! یعنی ما یه جورایی هم تو ایرانیم هم تو خارج !

وحید :

(با خنده و کمی تامل ) : اههههههه! راست میگیا ! یعنی ما هم خارجی ایم هم ایرانی !

پژمان :
آره دیگه !

وحید :
تازه فقط ماییم که هم ایرانی ایم هم خارجی! اونا فقط خارجی ان

فلسفه منطق که میگن اینه ها !
آفرین پژمان آفرین ! چی بودیم ما خبر نداشتیم !
.....

سریال پژمان-سروش صحت

نویسنده:برادران قاسم خانی 

/ 0 نظر / 9 بازدید