ریش قرمز

دیالوگ های ماندگار

اوتویو: چرا غذا می دزدی؟
شوجی: چون همیشه گرسنه ام. ای کاش من اسب بودم.
اوتویو: اسب بودی؟ چرا؟!
شوجی: چون اسبا علف می خورن. علفم همه جا پیدا میشه. . .

ریش قرمز-آکیرا کوروساوا

/ 0 نظر / 66 بازدید