اعلام وضعیت!

اسکیپر: کوآلسکی اعلام وضعیت؟
کوآلسکی: به احتمال 95% هممون میمیریم.
اسکیپر: و اون 5% باقی مونده؟
کوآلسکی: تبدیل میشیم به بهترین پنگوئن هایی که تاریخ به خودش دیده.
اسکیپر: من همون 5 درصدو دوست دارم.

پنگوئن های ماداگاسکار-اریک دارنل

/ 0 نظر / 16 بازدید