ترجیح

جوردن بلفورت (لئوناردو دیکاپریو): هیچ شرافتی توی فقر وجود نداره
من هم پولدار بودم، هم فقیر .......

ولی همیشه ترجیح میدم پولدار باشم

گرگ وال استریت-مارتین اسکورسیزی

/ 0 نظر / 6 بازدید