دشمنان ملت

جان دیلینجر(جانی دپ): تو دیگه الان با منی.
بیلی(ماریون کوتیار): ولی من هیچی از تو نمیدونم!

جان دیلینجر: من توی یه مزرعه توی مورسویل ایندیانا بزرگ شدم. مامانم وقتی سه سالم بود مُُرد. بابام تا جایی که میتونست کتکم میزد چون راه دیگهای واسه بزرگ کردنم بلد نبود. از بیسبال، فیلم، لباسهای خوب، ماشینهای سریع، ویسکی و تو... خوشم میاد. دیگه چی میخوای بدونی؟

دشمنان ملت-مایکل مان 

/ 0 نظر / 8 بازدید