کار چوب!

هاردی: استن پدرت چیکاره بوده؟
لورل: تو کار چوب بوده. البته به صورت محدود
هاردی: یعنی چیکار میکرده؟
لورل: خلال دندون میفروخته

یک حرکت صحیح-جمیز دبلیو هورن

/ 0 نظر / 10 بازدید