ناله

کلاریس: صدای ناله بره منو بیدار کرد. بهار بود و داشتن بره ها رو سلاخی میکردن.

دکتر: تو فرار کردی؟

کلاریس: نه من سعی کردم فراریشون بدم. درو باز کردم ولی اونا تکون نمیخوردن

فرار نمیکردن! فقط ناله میکردن!

سکوت بره ها-جاناتان دمی 

/ 0 نظر / 13 بازدید