بنر

عمو جغد شاخدار : بنر برو ، اینحا نمون
بنر : نمیتونم ، تو گرسنته ، حالت خوب نیست
عمو جغد شاخدار : بنر لطفا برو ، فقط برو
بنر : حداقل بیا یه گاز از دم من بزن ، عمو جغد من تورو دوست دارم
عمو جغد شاخدار : نمیتونم بنر، زودتر برو
بنر : من نگاه نمیکنم ، بیا یه گاز از دم من بزن

/ 0 نظر / 12 بازدید