خوشگل!

- جمال: پس تو خیلی زحمت کشیدی...
+ رضا: پس چی... 13 سال تئاتر کار کردم... موهام ریخت
- با همین کچلیتم، خوبی
+ اینجا خوبیش اینه که خیلی به این چیزا توجه نمیکنن.... بازیگر میخوان... بازیت خوب باشه، دیگه رنگ مو و چشمو...
- نه بابا، مهمه
+ "داستین هافمن" مگه قیافه داره ؟!... اینا دیگه ته ته خوشگلاشون "مرلین مونروِ"... بقیشونم عین منن دیگه !

ردکارپت- رضا عطاران

/ 0 نظر / 8 بازدید