خیس!

شکیبا (رضا عطاران):خیسی!
پسر جوان (اشکان خطیبی):حموم بودم.
-حوله نداشتی؟
-یهو شد,زدم بیرون دیگه!
-خب یه خشکتون میومد دم در!
-مهمونن,زشته...مشکلی پیش اومده؟
-تو چه خبره؟
-هیچی,نشستیم دور همدیگه.
-همه خیسن؟
-نه!
-میام تو.
-خیسن,همه خیسن.

اسب حیوان نجیبی است-عبدالرضا کاهانی

/ 0 نظر / 10 بازدید