نقاب

ایوی(ناتالی پورتمن): تو کی هستی؟
آقای وی(هوگو ویوینگ) : مردی که نقاب بر چهره داره!
ناتالی : این رو میبینم
آقای وی : میدونم که میبینی
من نمی خواستم قدرت بیناییت رو زیر سوال ببرم
فقط می خواستم بگم از شخصی که نقاب بر چهره داره تا کسی اونو نشناسه چرا میپرسی تو کی هستی!

وی مثل وندتا-جیمز مک تیگو

/ 0 نظر / 17 بازدید