شهامت و شرافت

مایکل اوهر:شهامت به راحتی آدم رو گول میزنه. آیا واقعا هر چیزی که بهت گفتن رو باید انجام بدی؟ بعضی وقتها تو حتی معنی کاری که داری میکنی رو نمیدونی. منظورم اینه که هر احمقی میتونه شهامت داشته باشه، اما شرافت دلیلی هست که یه کار رو باید انجام بدی یا انجام ندی… اگه برای رسیدن به چیزی بمیری، اونوقت تو هر دوتا رو داری: شهامت و شرافت،

و این واقعا زیباست


نقطه کور-جان لی هنکوک

/ 0 نظر / 33 بازدید