زمان!

انزو: هفده سالم بود , عاشقش بودم
حتی سعی کردم براش بمیرم , دو سال بعد
حتی اسمشم یادم نمیومد . "زمان همه چیزو پاک می کنه"!

 

آبی بیکران-لوک بسون

/ 0 نظر / 11 بازدید