دیوار

مورگان فریمن:دیوارهای اینجا خیلی عجیبه. اول ازشون بدت میاد؛ ولی کم کم بهشون عادت می کنی و روزی می رسه که می بینی بهشون وابسته شدی!

رستگاری در شائوشانگ-فرانک دارابونت

/ 0 نظر / 4 بازدید