عشق!

مـنــدی: بـبـیـنـم، دقیقن کـی عـقـلـتُ از دسـت دادی؟!
بـاک: حـدود سـه مـاه پـیـش. یـه روز صـبـح از خــواب بـلـنـد شـدم دیـدم با یه گلابی ازدواج کردم!ولی من از تـهِ دل عـاشـق یه آناناس بــودم!

عصر یخبندان 3

/ 0 نظر / 8 بازدید