خشکسالی و دروغ

دانلود خشکسالی و دروغ

- آرش(احمد مهران فر): به چی میخندی ؟!
+ میترا(آیدا کیخایی): به خودت !
- چرا ؟!
+ نمیتونم بگم !
- نه، بگو...
+ تازگیا یه فیلمی دیدم...
- من تو رو یاد اون فیلم میندازم ؟
+ نه... دارم بحثو عوض میکنم !...

خشکسالی و دروغ-محمد یعقوبی

/ 0 نظر / 87 بازدید