کلاه قرمزی 93

کلاه قرمزی: آقای مرجی آقای مرجی
مجری: بله بله
کلاه قرمزی: میدونین خوفیه عید چیه؟
مجری: چیه؟
کلاه قرمزی: وقتی عید نیست مهمون میان و میرن، بزرگترا دعفا میکنن
مگه من بهت نگفتم جلوی مهمون این کارو بکن، اون کارو نکن
ولی عید خوبیش چیه ؟
مجری:
خوبیش اینه که جلوی مهمون این کارو نمیکنن
کلاه قرمزی: نــــــــــــــه !خوبیش اینه که بعد رفتن مهمون که میخوان دعوامون کنن، اون یکی مهمونا میان
دیگه نمیتونن جلوی مهمون بگن، چرا جلوی مهمونای قبلی اون کارو کردی!!
 

/ 0 نظر / 9 بازدید