آزادی

جرج هانسون(جک نیکسلون): هیچ وقت به کسی نگو که آزادی نداره، چون ممکنه با شنیدن این حرف، با کشتن تو هم که شده ثابت میکنه که آزاده ...

ایزی رایدر-دنیس هاپر 

/ 0 نظر / 5 بازدید