آقا رضا

دیالوگ خواب سفید

آقا رضا ؟ بلند شو. بلند شو سوار دوچرخه بشیم از اینجا بریم . من تا حالا دوچرخه سواری نکردم. آقا رضا فکر کن اگه گرفتنمون بگیم چه نسبتی با هم داریم. چیکار کنیم اونوقت. خیلی دوست دارم سوار دوچرخه ت شم. بلند شو. بلند شو از این جا بریم.اصن فهمیدی چرا گلدوزی کردم ؟ بیدار شو . خودتو لوس نکن. هوا سرده.

خواب سفید-حمید جبلی

/ 0 نظر / 54 بازدید