اسکوپ

دیالوگ اسکوپ

ساندرا پرانسکی(اسـکــارلــت یـوهـانـسـون):تـو یـه آدمِ بـدخـیـالـی ، هـیـچـکـس هـمـیـشـه نـیـمـه ی خـالـیـه لـیـوانُ نـمـیـبـیـنـه!

سـیـدنـی واتِـرمَـن(وودی آلــن):نـه تـو اشـتـبـاه مـیـکـنـی! مـن نـیـمـه ی پـرِ لـیـوانُ مـیـبـیـنـم ، امـا پـر از زهـــر..!

Scoop(اسکوپ)-وودی آلن

/ 0 نظر / 59 بازدید