مرد تنهای خدا

تراویس(رابرت دنیرو):تنهایی همه ی عمر با من بوده همه جا...توی بارها، ماشین ها، پیاده روها، مغازه ها، همه جا
راه فراری نیست. من مرد تنهای خدا هستم!

راننده تاکسی-مارتین اسکورسیزی  

/ 0 نظر / 7 بازدید