آمریکا

جکی (برد پیت) :من تو آمریکا زندگی میکنم، و تو آمریکا تو باید رو پای خودت بایستی. آمریکا یه کشور نیست، یه بنگاهه! حالا زود باش پولمو بده

به آرامی بکش-اندرو دومینیک 

/ 0 نظر / 6 بازدید