توقف

میگن که وقتی با عشق زندگیت برخورد می کنی، زمان متوقف میشه
و خب این حقیقته. اما چیزی که نگفتن اینه که وقتی دوباره زمان به حرکت بیوفته
و بخوای به عشقت برسی، خیلی خیلی خیلی سریعتر از اون که فکرشو بکنی جلو میره!

ماهی بزرگ-تیم برتون

/ 0 نظر / 6 بازدید