کجا؟!

- برزو: کجا میری حالا ؟!
+ مسعود: میرم کوچه مون... لبِ جوب !...
- منم باید برم لب جوب !... من که بدون پول جرات ندارم برم خونه
+ بیا کوچه ی ما... جوبش گشاده، همه جا میشیم !

اسب حیوان نجیبی است-عبدالرضا کاهانی

/ 0 نظر / 4 بازدید