کلاه قرمزی 94

پسر خاله:آی مجری عباس آقا رو یادته بقالی داشت؟!

آقای مجری:عباس آقا؟!بله بعله!

پسر خاله:می گفتیم:سلام عباس آقا

می گفت:سلام بله قربان

به بچه هام می گفت قربان

آقای مجری:بله به همه می گفت چقدر قشنگ چقد قشنگ

پسر خاله:سوپر شده!

آقای مجری:عباس آقا سوپر شده؟!!

چیز مغازش سوپر شده؟

پسر خاله:بقالیش سوپر شده

آقای مجری:بقالیش سوپر شده!

بعله خیلی خوبه!

/ 0 نظر / 6 بازدید