فشار!

هاردی : بـه نظـرم شیـر بـز برات خوبـه .
لورل : بـز ماده یا نـر ؟
هاردی : آخـه احمق ؛ مگه بـز نـر هم شیـر میده ؟
لورل : آره اگـه بهش فشار بیـاری ؛ پنیـر هم میده ...!!

/ 0 نظر / 4 بازدید