بلانسبت

مغازه سنگ قبرسازی
کمالی (رضا عطاران): یه چیز تک می‌خوام. داری رو گرانیت اصل برزیل می‌نویسی حاجی. یه چیزی که در شأن گرانیت برزیل باشه واسم پیدا کن.
کاظم ( هوتن شکیبا): پس بریم تو کارای سنگین‌تر... بله ... شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت/ روی مه پیکر او سیر ندیدیم برفت. مال حافظه.
کمالی: شما اینو بلانسبت رو قبر خواهر مادر خودت هم می‌نویسی؟

طبقه حساس-کمال تبریزی  

/ 0 نظر / 10 بازدید